ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ ГОСТИ НА GAMERS FORUM

За да ползвате ликовете които са дадени в форума на този сайт, трябва да си направите нова регистрация Извиняваме се за създаденото не удобство, но се надяваме, че е за доброто на всички наши потребители!

HTML Урок Хипер връска

Go down

HTML Урок Хипер връска

Писане by Shenko on Пет 04 Мар 2011, 12:44

Текстовите хипервръзки се задават в следния формат:

<a href="Тук се изписва адреса, към който ще води
връзката">Тук се изписва названието на
връзката, което ще се вижда на екрана</a>


Например ако желаете да пуснете връзка от страницата си към
страницата на Yahoo, която да носи названието "Връзка към [You must be registered and logged in to see this link.]
ще трябва да напишете следния код:

<a
href="
[You must be registered and logged in to see this link.]">Връзка към [You must be registered and logged in to see this link.]</a>

В този случай в прозореца на
браузъра ще се вижда оцветен в синьо и подчертан текста
"Връзка към
www.yahoo.com
".

Наименованието на хипервръзката може да бъде
всякакво, но е добре то да бъде подбрано така, че посетителите на
страницата да разбират накъде ще ги отведе тя.

Връзката от примера
води "навън" от вашата страница - към страницата на Yahoo. Когато правите
такива връзки е задължително да укажете пълния уеб-адрес, към който
връзката отвежда. Това означава да започнете адреса с [You must be registered and logged in to see this link.] както
е в примера.

Ако хипервръзката води не към началната страница на
някакъв сайт (например [You must be registered and logged in to see this link.] а към някаква вътрешна страница
(например page3.html), тогава трябва да изпишете пълния адрес на тази
страница, т.е. да укажете целия път по който се стига до нея:


<a
href="
[You must be registered and logged in to see this link.]">Връзка към страница page3.html от сайта
[You must be registered and logged in to see this link.]</a>

[You must be registered and logged in to see this link.]Текстови хипервръзки към страници от един и същ сайт


Освен към други сайтове хипервръзките могат да водят към други
страници на вашия сайт - по този начин той ще изглежда като един цял
документ. В този случай не е задължително да указвате пълния адрес на
дадена страница. Как точно ще зададете адреса зависи от това в коя точно
папка се намира страницата, към която пускате връзка.

Нека да
имаме следната структура на сайт:

- файл index.html, който се
намира в основната директория (папка)
- файл page1.html, който се
намира също в основната директория
- файл page2.html, който се намира
в папка folder1

Основна директория (основна папка)

index.html
page1.html

folder1 (папка,
вложена в основната)


page2.html


Тогава хипервръзките между тези страници трябва да изглеждат така


 • Връзката от началната страница index.html към страница page1.html,
  която се намира в същата директория (папка), съдържа само названието на
  страницата, към която води:

  <a
  href="
  page1.html">Връзка към
  страница page1.html от началната страница index.html</a>
 • Връзката от началната страница index.html към страницата page2.html,
  намираща се в папка folder1, трябва да съдържа наименованието на папката
  (folder1) и наименованието на страницата (page2.html), отделени с
  наклонена надясно черта:

  <a
  href="
  folder1/page2.html">Връзка към страница page2.html, намираща се в
  папка folder1, от началната страница index.html</a>
 • Връзката от страницата page2.html, намираща се в папка folder1, към
  началната страница index.html, трябва да съдържа две точки, наклонена
  надясно черта и наименованието на страницата, към която води
  (index.html):

  <a
  href="
  ../index.html">Връзка
  към страница index.html от страницата page2.html, намираща се в папка
  folder1</a>

[You must be registered and logged in to see this link.]Текстови хипервръзки към части от една и съща страница


Освен към външни страници и към страници от един и същ сайт
хипервръзките могат да водят и към различни места от една и съща страница.
Това е особено подходящо за дълги страници с разнообразна информация.


Хипервръзка към друга част от една страница се прави по следния
начин:


 • Първо трябва да създадете т.нар. котва и да я
  поставите на мястото от страницата, към което пускате връзка. Котвата
  трябва да има следния формат:

  <a
  name="
  Произволно зададено название на котвата"></a>

  Да речем, че искате да
  направите връзка към долната част на страницата си. Тогава създавате
  котва, която трябва да изглежда така:

  <a
  name="
  bottom"></a>


  Bottom означава "дъно" на английски, но това название е избрано
  само за удобство - то може да бъде и всякакво друго, например kotva1,
  dolu и т.н.

  Сега поставяте така направената котва в долната част
  на секцията BODY на страницата. (Не забравяйте, че за да има ефект тази
  хипервръзка страницата трябва да е дълга.)
 • След това в горната част на страницата поставяте самата хипервръзка,
  която ще води към вече направената котва. Тя трябва да изглежда така:


  <a href="#bottom">Връзка към
  долната част на страницата</a>


  Т.е. хипервръзката съдържа названието на котвата със знака диез
  (#) отпред.

Котвата която създадохме в горния пример е
невидима - между началния таг <a
name="
bottom"> и затварящия таг </a> не изписахме никакъв текст. Ако желаете
може да зададете название на котвата, което да се вижда на екрана,
например:

<a name="bottom">Това е название на "котва", което ще се вижда на
екрана</a>

Ако в една страница са
използвани такива хипервръзки може да направите връзка към точно
определено място от определена страница по този начин:

<a
href="
[You must be registered and logged in to see this link.]">Връзка към долната част на страницата
some-page.html от сайта some-site.com</a>


[You must be registered and logged in to see this link.]Текстови хипервръзки към е-mail адрес и файл на FTP
сървър


Съществуват и други видове хипервръзки. Това са
връзки към e-mail адреси и връзки към файлове, намиращи се върху FTP
сървър
.


 • Кода за връзка към e-mail адрес е следния:

  <a
  href="
  mailto:some-name@some-where.com">[You must be registered and logged in to see this link.]</a>

  Имайте предвид, че ако
  посетителя на страницата ви няма на компютъра си праграма за електранна
  поща няма да може да ви изпрати директно e-mail, а ще трябва да препише или копира
  адреса. Затова е препоръчително във видимата част на връзката да
  изписвате електранния си адрес, а не "изпратете имейл" или нещо подобно.
 • Кода за връзка към файл, разположен на FTP сървър е:

  <a
  href="
  [You must be registered and logged in to see this link.]">Връзка към файл в zip формат от FTP
  сървър</a>

  Имайте предвид, че
  някои от FTP сървърите не са предоставени за публично ползване и
  изискват потребителско име и парола. Ако вие имате достъп до такъв
  сървър ще може да направите връзка към някакъв файл от сървъра, но ако
  посетителя на страницата ви няма име и парола за достъп няма да успее да
  изтегли файла.

[You must be registered and logged in to see this link.]Хипервръзки които се отварят в отделен прозорец


Повечето хипервръзки върху които щракате се отварят в същата
страница, която гледате в момента на щракането. Така губите от поглед
първата страница и трябва да натиснете "Back"-бутона от горното меню на
браузъра, за да се върнете на нея. Понякога е много удобно дадена
хипервръзка да се отвори в отделен прозорец. Вие може да отваряте всяка
хипервръзка в интернет в отделен прозорец ако преди да щракнете върху нея
натиснете бутон "Shift" (с надпис Shift и/или дебела стрелка, сочеща
нагоре).
Но много потребители в интернет не познават пълните
възможности на клавиатурата.
HTML дава възможност да зададете отваряне
на хипервръзка в нов прозорец чрез използване на атрибута
target. Той може да приема няколко стойности.


 • За да зададете отваряне на хипервръзка в нов прозорец трябва да
  присвоите на атрибута target стойност _blank.
  Нека например
  да направим хипервръзка, която ще отваря в отделен прозорец сайта на
  Yahoo. Трябва да напишем следния код:

  <a
  href="http://www.yahoo.com"
  target="_blank">Връзка към Yahoo, която ще се отвори в нов
  прозорец</a>

  Ето я същата
  връзка в прозореца на браузъра: [You must be registered and logged in to see this link.]

  Натиснете върху нея, за да видите ефекта.
 • Другата стойност на target е _self. Тази стойност задава
  отваряне на хипервръзката в същия прозорец, който е отворен в момента на
  щракането върху нея, т.е. ефекта е същия, който е и по подразбиране.
 • Като стойност на таргет може да се зададе и произволно избрано от
  вас име. Например target="myname" и т.н. По този начин всички
  връзки (например 5 на брой), на които присвоите атрибута target със
  стойност myname ще се отварят в един и същ прозорец.

[You must be registered and logged in to see this link.]Промяна на цвета на текстовите хипервръзки

По
подразбиране всички хипервръзки са сини на цвят и подчертани. В урока за
атрибутите на тага <body> научихте как се задава цвета на
хипервръзките - това става чрез атрибутите


 • link - задава цвят на непосетените връзки
 • alink - задава цвят на връзките в момента на щракането в/у тях
 • vlink - задава цвят на вече посетени връзки
Например, за да
зададете бял фон, черен текст, син цвят на връзките (той е и по
подразбиране - може да не се задава), червен цвят при щракане върху тях и
отново син цвят за посетени връзки, трябва да напишете следния код:


<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"
link="
#0000ff" alink="#ff0000" vlink="#0000ff">


Сигурно сте забелязали, че в много сайтове връзките сменят цвета
си когато отидете с мишката върху тях или от неподчертани се превръщат в
подчертани и обратно /тези ефекти могат да се видят и в настоящия сайт/.
Това се постига чрез използването на CSS
(Cascading Style Sheets) - Каскадни набори от стилове
. По-късно ще
бъдат въведени уроци за използването на CSS


АКО ИСКАТЕ ДА УЛЕСНИТЕ ИЗТЕГЛЕTE
[You must be registered and logged in to see this link.]

Kakво е [You must be registered and logged in to see this link.]

Какво е [You must be registered and logged in to see this link.]

Какво е [You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
Shenko
Admin
Admin

Age : 24
Брой мнения : 31
Points : 105
Reputation : 7
Join date : 17.02.2011

Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Не Можете да отговаряте на темите